การเล่นจะช่วยวางรากฐานการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก การเล่นของเด็กๆ อาจเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาผู้ใหญ่ แต่สำหรับเด็กๆ แล้ว การเล่นนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิต เพราะการได้เล่นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกและท้าทาย ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในทุกด้าน

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผ่านการเล่น ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นมุมต่าง ๆ ประกอบด้วย มุมบ้าน มุมครัว มุมวิทยาศาสตร์ มุมอาเซียน มุมบล็อก และบ้านบอล รวมทั้งสื่อและของเล่นมากมาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การวางแผน การลองผิดลองถูก การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยน ช่างคิด ช่างสังเกต กล้าแสดงออก