ระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ทั่วไป)
หลักสูตรดนตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรว่ายน้ำ
หลักสูตรโขน
หลักสูตรนาฏศิลป์
หลักสูตรลูกเสือน้อย
หลักสูตรอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
หลักสูตรโรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด – 19
หลักสูตรภาษาจีน