สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หนังสือ หมายถึง การเรียนรู้
หมวกบัณฑิต หมายถึง เป้าหมายในการเรียนรู้
หัวใจ หมายถึง การดูแลด้วยความรักความอบอุ่น

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสดชื่นเบิกบาน
สีเทา หมายถึง สติปัญญาและความสามารถ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงชมพู