สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หนังสือ หมายถึง การเรียนรู้
หมวกบัณฑิต หมายถึง เป้าหมายในการเรียนรู้
หัวใจ หมายถึง การดูแลด้วยความรักความอบอุ่น

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสดชื่นเบิกบาน

  • C10 M77 Y18 K0
  • R222 G92 B142
  • #F06EAA

สีเทา หมายถึง สติปัญญาและความสามารถ

  • C0 M0 Y0 K46
  • R137 G137 B137
  • #898989

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงชมพู