นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ข้อตกลงในการใช้สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
  1. ผู้ส่งต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวในช่องที่มีคำว่า (จำเป็น)  กำกับทุกช่อง
  2. ใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
  3. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
  4. สายตรงผู้อำนวยการใช้เป็นช่องทางสำหรับช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้น มิใช่มีไว้เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัย หากท่านต้องการสอบถาม ขอให้ท่านกรุณาโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการได้ทุกวันในเวลาทำการ
  5. โรงเรียนจะติดต่อกลับตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ดังนั้นขอความกรุณาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ เพื่อโรงเรียนจะได้สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับท่าน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ