ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-7653
โทรสาร : 0-7621-7653 ต่อ 2
E-mail : info@phuketkidsschool.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม

     

    แผนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต