ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-7653
โทรสาร : 0-7621-7653 ต่อ 3
E-mail : phuketkidsschool@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

แผนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต