การสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นและช่วงอายุของนักเรียนที่เปิดรับสมัคร

  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2564

  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563

  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรทั่วไป
  • หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

คุณสมบัติของนักเรียน

เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา หรือยาย) จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดเหนือ หรือตำบลตลาดใหญ่)

ช่วงเวลาของการรับสมัคร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะรับสมัครนักเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต : Phuket Municipal Kindergarten School)