เครื่องแบบนักเรียนชาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ผ้ากันเปื้อน

เครื่องแบบชุดพละ

เครื่องแบบชุดพื้นเมือง (บาติก)

เครื่องแบบ Junior Scout (ชุดลูกเสือ)

การแต่งกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2


วันจันทร์ : ชุดนักเรียน
วันอังคาร : ชุดพละ
วันพุธ : ชุดนักเรียน
วันพฤหัสบดี : ชุดบาติก
วันศุกร์ : ชุดลูกเสือ

การแต่งกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 3


วันจันทร์ : ชุดนักเรียน
วันอังคาร : ชุดนักเรียน
วันพุธ : ชุดพละ
วันพฤหัสบดี : ชุดบาติก
วันศุกร์ : ชุดลูกเสือ

 

  • ห้ามนักเรียนแต่งเครื่องประดับที่มีค่ามาโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
  • อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจัดอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนได้ใช้ที่โรงเรียน หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน และจัดเครื่องเขียน เช่น ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สีเทียน สีน้ำ เกมการศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา โดยนักเรียนไม่ต้องนำมาจากบ้าน