หลักสูตร สมัครเรียน วารสาร/เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด หอเกียรติยศ เฟซบุ๊กโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนวรรธน์ ทองแท่ง ด.ช. นนทนัธ ทองบัว ด.ช. ภูเบศ สุคนธรส ด.ช. เกวลี ถนอมวงศ์ ด.ญ. บุญญาวรีย์ ระเด่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020 ครั้งที่ 4 จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล 1-3) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พสิษฐ์ พิมานพรหม ด.ช. นทีบดี เรืองประกอบกิจ ด.ญ. ณิชชาพัชร์ ตุ้งกู ด.ญ. ชญาภา ลิ่มสิริวัฒนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020 ครั้งที่ 4 จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล 1-3) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลสิริ ตื้อหล้า เด็กชายณัฐวรรธน์ เอี่ยมสิน และเด็กหญิงณิชาภา ภัทระกิจเจริญ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ เด็กหญิงพีชญา ยุคุณธร เด็กหญิงณิชา เพื่อนรักษ์ เด็กหญิงนุชนพิน ศุภรนิมิตโยธิน เด็กหญิงพรรณรมล เส้งตั้น เด็กหญิงพัสจ์พิสสรา ใจสมุทร เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพชรสงค์ เด็กหญิงแพรววนิต พฤกษารักษ์ เด็กชายชนกันต์ ยุคุณธร เด็กชายปวรรุจ ยุคุณธร และเด็กชายพัชรากร อารีย์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย คะแนนรวม 96.73 คะแนน และได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้

previous arrow
next arrow
Slider

 

ประกาศจากทางโรงเรียน ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
สกู๊ปพิเศษ ดูทั้งหมด
กิจกรรมนักเรียน ดูทั้งหมด
กิจกรรมบุคลากร ดูทั้งหมด
กิจกรรมผู้ปกครอง ดูทั้งหมด

 

PMKS TV ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม เฟซบุ๊กโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

สถานที่ตั้ง

454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-7621-7653 ต่อ 0
โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 3
E-mail : phuketkidsschool@gmail.com

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.

ติดต่อสอบถาม