หลักสูตร สมัครเรียน วารสาร/เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด หอเกียรติยศ เฟซบุ๊กโรงเรียน

ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

ชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญรับฟัง “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076-217653 ต่อ 0

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076-217653 ต่อ 0 , ร้านหนังสือเส้งโห โทร. 076-211396 , เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076-212196 , 076-213551

***บัตรราคา 300 บาท***

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลสิริ ตื้อหล้า เด็กชายณัฐวรรธน์ เอี่ยมสิน และเด็กหญิงณิชาภา ภัทระกิจเจริญ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ เด็กหญิงพีชญา ยุคุณธร เด็กหญิงณิชา เพื่อนรักษ์ เด็กหญิงนุชนพิน ศุภรนิมิตโยธิน เด็กหญิงพรรณรมล เส้งตั้น เด็กหญิงพัสจ์พิสสรา ใจสมุทร เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพชรสงค์ เด็กหญิงแพรววนิต พฤกษารักษ์ เด็กชายชนกันต์ ยุคุณธร เด็กชายปวรรุจ ยุคุณธร และเด็กชายพัชรากร อารีย์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย คะแนนรวม 96.73 คะแนน และได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ประกาศจากทางโรงเรียน

ดูทั้งหมด

กิจกรรมนักเรียน

ดูทั้งหมด

กิจกรรมบุคลากร

ดูทั้งหมด

กิจกรรมผู้ปกครอง

ดูทั้งหมด

 

PMKS TV

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

เฟซบุ๊กโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

สถานที่ตั้ง

454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-7621-7653 ต่อ 0
โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 3
E-mail : phuketkidsschool@gmail.com

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.

ติดต่อสอบถาม