หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์


รางวัลชนะเลิศ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019
วันที่ 23 มกราคม 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยแก่โ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
วันที่ 28 กันยายน 2561 นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการ...
1 2 14

ประกาศจากทางโรงเรียน


ประกาศให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
1 2 5

กิจกรรมนักเรียน


หน่วยการเรียนรู้ : การสื่อสารไร้พรมแดน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 @สะพานหิน
วันที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตร่วม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 @อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต อนุบาล 2
วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบา...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 @อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต อนุบาล 1
วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบา...
ร่วมแสดงงานประจำปีของดีภูเก็ตประจำปี 2562
วันที่ 6 มกราคม 2561 นักเรียนกิจกรรมโขนปฐมวัย และกิจกรร...
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดงานเลี้ย...
1 2 31

กิจกรรมบุคลากร


อบรมการใช้โปรแกรมการสอน Brown wings สำหรับครูภาษาอังกฤษ
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ครูประจำชั้นห้องเรียน IEP และครูผ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้สีชอล์ค/สีเทียน”
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะค...
อบรมหลักสูตร “การออกแบบกราฟิกด้วย Paint”
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย...
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 5 ธันวาคม 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ...
ร่วมพิธีสมโภชกฐิน วัดขจรรังสรรค์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. นางภัททิรา สุวรรณ...
1 2 13

กิจกรรมผู้ปกครอง


ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 4/2561 อนุบาล 2
วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัด...
ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัด...
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
1 2 9

ปฏิทินกิจกรรม


ประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

PMKS TV


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ