หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหกรรมเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 11
วันที่ 3 มีนาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล...
รางวัลชนะเลิศ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2019
วันที่ 23 มกราคม 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
1 2 15

ประกาศจากทางโรงเรียน


กิจกรรมนักเรียน


พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุ...
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโ...
กิจกรรม Outdoor Speaking ภาคเรียนที่ 2 ชั้นอนุบาล 1/8
วันที่ 14 มีนาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามา...
ห้องเรียนระเบียบวินัยดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House เปิดบ้าน Project Approach 2561
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดน...
การแสดงงาน Open House ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดก...
1 2 36

กิจกรรมบุคลากร


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภู...
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ “พระยารัษฎาฯ
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. คณะครูร่วมพิธีวางพว...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
วันที่ 10 เมษายน 2562 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวย...
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำ BLUE PRINT ด้านการศึกษา
วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางภัททิรา สุวรรณรัฐ...
1 2 16

กิจกรรมผู้ปกครอง


กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกชมรมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัด...
มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดกิ...
Big Cleaning Day
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนั...
1 2 10

PMKS TV


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ปฏิทินกิจกรรม