หลักสูตร สมัครเรียน วารสาร/เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด หอเกียรติยศ เฟซบุ๊กโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยฉางเอ๋อ 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงซูรี ลี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยฉางเอ๋อ งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับโล่รางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล 7,000 บาท โดยรับมอบรางวัลจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีไหว้พระจันทร์

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย คะแนนรวม 96.73 คะแนน และได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนวรรธน์ ทองแท่ง ด.ช. นนทนัธ ทองบัว ด.ช. ภูเบศ สุคนธรส ด.ช. เกวลี ถนอมวงศ์ ด.ญ. บุญญาวรีย์ ระเด่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020 ครั้งที่ 4 จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล 1-3) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พสิษฐ์ พิมานพรหม ด.ช. นทีบดี เรืองประกอบกิจ ด.ญ. ณิชชาพัชร์ ตุ้งกู ด.ญ. ชญาภา ลิ่มสิริวัฒนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020 ครั้งที่ 4 จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล 1-3) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลสิริ ตื้อหล้า เด็กชายณัฐวรรธน์ เอี่ยมสิน และเด็กหญิงณิชาภา ภัทระกิจเจริญ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานปฐมวัย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ เด็กหญิงพีชญา ยุคุณธร เด็กหญิงณิชา เพื่อนรักษ์ เด็กหญิงนุชนพิน ศุภรนิมิตโยธิน เด็กหญิงพรรณรมล เส้งตั้น เด็กหญิงพัสจ์พิสสรา ใจสมุทร เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพชรสงค์ เด็กหญิงแพรววนิต พฤกษารักษ์ เด็กชายชนกันต์ ยุคุณธร เด็กชายปวรรุจ ยุคุณธร และเด็กชายพัชรากร อารีย์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

previous arrow
next arrow
Slider

 

ประกาศจากทางโรงเรียน ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
สกู๊ปพิเศษ ดูทั้งหมด
กิจกรรมนักเรียน ดูทั้งหมด
กิจกรรมบุคลากร ดูทั้งหมด
กิจกรรมผู้ปกครอง ดูทั้งหมด
PMKS TV ดูทั้งหมด
สารพวงชมพู ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรม เฟซบุ๊กโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

สถานที่ตั้ง

454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-7621-7653 ต่อ 0
โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 3
E-mail : phuketkidsschool@gmail.com

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.

ติดต่อสอบถาม