วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการห้องเรียน รวมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติต่างๆ ในการรับ-ส่งนักเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครองเมื่ออยู่ในโรงเรียน การขอความร่วมมือผู้ปกครองในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน และข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่