วันที่ 9 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน นำโดย ทพ. ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 10 พร้อมด้วยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมตรวจงานงวดที่ 2 ในการจัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต