วันที่ 22 มกราคม 2563 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Siam i-Edu English Storytelling Contest 2020 ครั้งที่ 4 จับไมค์ เล่าเรื่อง ร้อง เล่น เต้นรำ แบบฉบับคิดส์บราวน์วิงส์ (ระดับอนุบาล 1-3) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center

✨✨✨✨ระดับอนุบาล 3✨✨✨✨

🥇รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1🥇เรื่อง The color world

ผู้แสดง : 1. ด.ช. ธนวรรธน์ ทองแท่ง อ.3/8 2. ด.ช. นนทนัธ ทองบัว อ.3/8 3. ด.ช. ภูเบศ สุคนธรส อ.3/8 4. ด.ช. เกวลี ถนอมวงศ์ อ.3/8 5. ด.ญ. บุญญาวรีย์ ระเด่น อ.3/8

✨✨✨✨ระดับอนุบาล 2✨✨✨✨

🥉รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3🥉 เรื่อง Hungry Bob

1. ด.ช. พสิษฐ์ พิมานพรหม อ.2/8 2. ด.ช. นทีบดี เรืองประกอบกิจ อ.2/8 3. ด.ญ. ณิชชาพัชร์ ตุ้งกู อ.2/8 4. ด.ญ. ชญาภา ลิ่มสิริวัฒนา อ.2/8

ครูผู้ฝึกซ้อม: 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา กูแหม 2. นางสาววรกานต์ รัฐการ 3. Miss Charlotte Rapids

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่