วันที่ 22 มกราคม 2563 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงกัญจน์ญนุช ดวงจันทร์ เด็กชายณัฐวรรธน์ เอี่ยมสิน เด็กหญิงกมลสิริ ตื้อหล้า และเด็กหญิงณิชาภา ภัทระกิจเจริญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่