วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เลในเมือง สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมเกมชิงของรางวัล และจับสลากของขวัญของรางวัล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล หน่วยงานทุกภาคส่วน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่