วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่