วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตรับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่