วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรพัฒนาการจัดการศึกษา Talk Show ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ พรหมทอง รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย Talk Show ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร และพระใบฎีกา ปิยะ อตฺถยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด จังหวัดพังงา ณ ห้องขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่