คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สะอาดตา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” โดยคณะครูและบุคลากรได้ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ด้านข้างและด้านหลังอาคาร 2 เพื่อให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆ เป็นลำดับถัดไป

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่