ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

ให้รายงานตัวยืนยันการเข้าเรียน วันพฤหัสบดีที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)

ไฟล์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) : คลิกที่นี่