ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ให้ผู้ปกครองมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)

ไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1  ประเภทห้องเรียนภาษาอังกฤษ : คลิกที่นี่