กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยเหล่าซือจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ เรียนรู้คำทักทาย และคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน