กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผ่านการฉีกกระดาษสี ทากาวแล้วนำไปปะติดบนกระดาษ ช่วยให้เด็ก ๆ มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงและสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือไปในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการประสานสัมพันธ์ของตากับมือ เพิ่มสมาธิ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์