กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย “หนูน้อยนักสัมผัส” เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการรับรู้เสียง รสชาติอาหาร รับรู้กลิ่น รับรู้สัมผัส และการมองเห็น เพื่อบอกความเชื่อมโยงของการรับรู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น การบอกความรู้สึกเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น นุ่ม ร้อน แข็ง เย็น เป็นต้น และจัดประเภทผิวสัมผัสนั้นๆ ได้ รับรู้เสียงจากการฟังสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยมีอวัยวะในการรับรู้คือหู เป็นต้น รับรู้สิ่งที่มองเห็น โดยการมองเห็นสิ่งต่างๆ และบอกรูปร่างลักษณะของสิ่งที่สังเกตให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รับรู้บเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น และเสียงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เสียงรถยนต์ เสียงโทรศัพท์ เป็นต้น รับรู้ลักษณะของกลิ่นหอม กลิ่นเหม็นจากสิ่งต่างๆ และรู้จักหน้าที่ของจมูกในการรับรู้กลิ่นต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับรู้รสชาติของอาหารชนิดต่างๆ ที่มีทั้งรสเปรี้ยว หวาน เค็ม ขม โดยใช้ลิ้นทำหน้าที่รับรู้รสชาติของอาหารที่แตกต่างกัน เพราะลิ้นมีปุ่มรับรสชาติทำให้เรารับรู้รสชาติของอาหารจากการชิมได้

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา ช่วยในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ได้แก่ ตารับรู้สิ่งที่มองเห็น หูรับรู้เสียงที่ได้ยิน จมูกรับรู้กลิ่นต่างๆ ลิ้นรับรู้รสชาติของอาหาร และผิวหนังรับรู้ความรู้สึกต่างๆ เราต้องดูแลประสาทสัมผัสของเราให้ทำงานอย่างดี