กิจกรรมที่ดึงความสนใจของเด็กได้ดี คือ ดนตรี เพราะดนตรีสร้างความสนุกสนาน ผ่านเพลงที่มีเสียงร้องที่สูงต่ำน่าสนใจ ผ่านจังหวะและท่วงทำนอง ผ่านท่าเต้น ที่สำคัญก็คือ สนุกเพลิดเพลิน นี่คือเป็นกิจกรรมที่เด็กเล่นได้ ซึ่งสามารถกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้านผ่านหู ตา มือ แขน ขา กระตุ้นการได้ยิน ภาษา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก