เปลี่ยนบรรยากาศจากภายในห้องเรียนสู่กิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นการพาเด็ก ๆ มาออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ