นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เข้ารับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กยากไร้กับโครงการ “The Heart of Giving” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีและปลูกฝังทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น

ทั้งนี้ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา