วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตนำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ห้องประชุมรักแรกพบและห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพัฒนาการนักเรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียน รวมทั้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565