สัปดาห์นี้ (31 ต.ค. – 4 พ.ย. 65) เด็ก ๆ เรียนรู้ในหน่วย ธรรมชาติแสนมหัศจรรย์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมอย่างหลากหลาย และหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ คือ การระบายสีภาพ ตัด และพับเป็นหุ่นมือรูปสัตว์ต่างๆ