วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต