วันที่ 30 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนครภูเก็ตสัมพันธ์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน ให้เดินหน้าไปด้วยกัน