หนูน้อยนักสำรวจ…สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็ก ๆ เรียนรู้ในหน่วย ธรรมชาติแสนมหัศจรรย์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า “สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไร” รวมทั้งเรียนรู้ว่า “สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต”

โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่า สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช มีความสามารถในการกินอาหาร หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสามารถสืบพันธุ์ได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีความสามารถดังที่กล่าวมา