ระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 20.30 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง