วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งวางแผน ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ