ประเพณีกินเจ หรือ เทศกาลถือศีลกินผัก ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี เริ่มมีครั้งแรกที่บ้านกะทู้ เป็นประเพณีที่ชาวจีนเข้ามาอาศัยในภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ 2368 จนถึงทุกวันนี้ ในงานจะมีพิธีกรรมต่างๆมากมาย เช่น พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระเป็นต้น เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติมากทุกสุดงานหนึ่ง

ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ อ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

จุดเริ่มต้นเทศกาลกินผักภูเก็ต

เทศกาลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ของจังหวัดภูเก็ต เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 200 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2368 บริเวณพื้นที่ชุมชนกะทู้ (ในทู) โดยเป็นยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมแร่ดีบุกและทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อทำมาหากิน

ด้วยภูมิประเทศของย่านกะทู้เป็นป่าทึบ ชุกชุมไปด้วยยุงและไข้ป่ามาลาเรีย ทำให้ผู้คนในชุมชนต่างพากันล้มป่วย รวมถึงคณะงิ้วปั่วฮี่ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนในเมืองจีนเพื่อทำการแสดงสันทนาการให้กับแรงงานเหมือง 

คณะงิ้วจึงได้เริ่มประกอบพิธีกินผัก ตามที่เคยได้ปฏิบัติต่อกันมาครั้งที่ยังอยู่ที่จีน โดยทำการบวงสรวงเทพเจ้าหยกอ่องส่องเต่ (เง็กเซียนฮ่องเต้) กิ๊วอ่องต่ายเต่ (ราชาธิราชทั้ง 9 องค์) รวมถึงเหล่าเอี๋ย (เทพแห่งคณะงิ้ว) เพื่อขมา ชำระร่างกาย และสะเดาะเคราะห์เพื่อให้พ้นโรคภัย โดยหลังจากนั้นไม่นานโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดต่างๆ ได้หายไปจนหมดสิ้น

ทำให้ผู้คนในจังหวัดภูเก็ตเกิดแรงศรัทธาและเลื่อมใสในตัวองค์เทพ จึงสืบทอดประเพณีที่งดงามต่างๆ ไว้จนกลายมาเป็นเทศกาลกินผักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียง โดยจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) รวม 9 วัน 9 คืน

การปฏิบัติในเทศกาลกินผักภูเก็ต

  • งดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสัตว์ เช่น นม ไข่ และเนย
  • งดทานผักฉุน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว ต้นหอม กุยช่าย
  • งดทานอาหารรสจัด
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

โดยผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศัลกินผักจะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์

กำหนดการพิธีแห่พระรอบเมือง (พิธีอิ้วเก้ง)

ขอบคุณบทความจาก : www.signatureofphuket.com