วันที่ 22 กันยายน 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นำโดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต