หมี่สั่วภูเก็ต เมนูอาหารเช้าประจำวันศุกร์

หมี่สั่วเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต เป็นเส้นหมี่ขนาดเล็กทำจากแป้งสาลี นิยมต้มใส่หมูสับ ตับ คนภูเก็ตนิยมนำมาทำเป็นหมี่สั่วน้ำรับประทานเป็นอาหารมื้อเช้า หรือทำเป็นแกงจืด รับประทานเป็นกับข้าว หรือนำมาผัดอาจเพิ่มใส่น้ำมันงาในหมี่สั่ว