กิจกรรมว่ายน้ำสำหรับเด็ก ๆ เป็นกิจกรรมโปรดปรานทั้งเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นและว่ายน้ำเป็น การเรียนว่ายน้ำนอกจากได้ประโยชน์มากกว่าความสนุกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย

กิจกรรมว่ายน้ำสำหรับนักเรียนปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ฝึกให้เด็กได้มีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เรียนรู้การเล่นน้ำอย่างปลอดภัย ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกาย รวมทั้งอวัยวะของร่างกายมีการประสานสัมพันธ์กัน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเคลื่อนไหว ได้คล่องแคล่ว สุขภาพสมบูรณ์