วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 ปิดเรียนตามปฏิทินวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี