โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช