วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครภูเก็ต และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดขจรรังสรรค์