วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายศษิน ช่วยนุกูล ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมการประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานของชมรมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต