วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ” ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต