บรรยากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปรับตัวในการพบเจอคุณครูใหม่ เพื่อนใหม่ ห้องเรียนใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ รวมทั้งฝึกเก็บของใช้ประจำตัว ฝึกวางรองเท้าให้ตรงกับสัญลักษณ์ของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมเล่นของเล่นในมุมต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ ฝึกปฏิบัติในการล้างมือให้ถูกวิธี และมารยาทในการรับประทานอาหาร

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่