บรรยากาศวันที่สองของการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปรับตัวในการพบเจอคุณครูใหม่ เพื่อนใหม่ ห้องเรียนใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ รวมทั้งฝึกเก็บของใช้ประจำตัว ฝึกวางรองเท้าให้ตรงกับสัญลักษณ์ของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน และมารยาทในการรับประทานอาหาร

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่