วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในโอกาสพบปะและให้กำลังคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการโภชนาการสมวัยอาหารปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่