บรรยากาศวันแรกของการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปรับตัวในการพบเจอคุณครูใหม่ เพื่อนใหม่ ห้องเรียนใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่