วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ตามแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่