วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาจากนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งรับ QR Code ไลน์กลุ่มห้องเรียน แนะนำครูประจำชั้น ครูปฏิบัติการสอน และบุคลากร แนะนำห้องเรียน อาคารสถานที่ รับฟังแนวปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังแนวปฏิบัติในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รับฟังการบรรยายการใช้งานแอพพลิเคชันติดตามพัฒนาการนักเรียน และรับฟังการบรรยายการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่