วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เสน่ห์ สุขขนาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาชนร่วมใจ) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา