วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อารี หนูฉ้ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต