ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี เข็มที่ 2 (ฝาสีส้ม) ณ ศูนย์วัคซีนสะพานหิน อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อ วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2565
และเป็นการรับวัคซีนเข็มแรกของนักเรียนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ซึ่งได้ทำการจองจากเว็บไซต์ ภูเก็ตต้องชนะ
สำหรับนักเรียนที่ติดโควิด หลังจากรักษาหายแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถเข้ารับวัคซีนได้